Annonce
Støttekroner

Handler med sig selv for skattekroner: Knud Foldschack-ledet fond under skarp kritik

Fonden De Åbne Rum, der har advokat Knud Foldschack som bestyrelsesformand, brød ifølge Københavns Kommune reglerne, da de købte byggeopgaver for 474.000 kr. Foto: Philip Davali/Scanpix 2020
'Fonden De Åbne Rum', hvor advokat Knud Foldschack er bestyrelsesformand, brød ifølge Københavns Kommune reglerne, da fonden indgik en aftale med byggefirma.

Der er nogle helt klare regler, man skal følge, når man får offentlige støttekroner. Men de regler har 'Fonden De Åbne Rum', der driver Folkets Hus på Nørrebro, brudt. Det mener Københavns Kommune, der har sat fonden under skærpet tilsyn - og indskærpet, at reglerne skal overholdes.

Det, kommunen påtaler overfor 'Fonden De Åbne Rum' er, at den ikke har indhentet de tre tilbud, man skal, når man køber varer eller tjenesteydelser for over 50.000 kroner. Kravet er til for at sikre, at der ikke bliver betalt overpris, og at bedste leverandør løser opgaven.

Indskærpelsen er gået til fondens bestyrelsesformand, advokat Knud Foldschack. Sagen handler om indkøb på knap en halv million. Konkret har fonden købt byggeopgaver i forbindelse med renoveringen af Folkets Hus for 474.000 kroner hos firmaet Logik & Co. - hvor Knud Foldschack også sidder i bestyrelsen.

Annonce

At andre ikke har fået mulighed for at byde ind, er et problem, mener Rasmus Kristian Feldthusen, der er professor i fondsret ved Københavns Universitet. Han peger på, at processen med at indhente flere tilbud skal sikre, at offentlige midler bliver brugt rigtigt.

- I fonde er der ingen aktionærer til at stille kritiske spørgsmål. Så derfor er ansvaret så meget desto større. Derfor skal man kunne dokumentere, at det hele er gået rigtigt til. Og hvordan gør man så det? Ved at man har indhentet flere tilbud, siger han.

Så klare er reglerne:

- Fonden De Åbne Rum skal i forbindelse med større køb af varer og tjenesteydelser til opfyldelse af aftalens formål indhente minimum 3 tilbud. Indkøb over 50.000 kr. skal altid godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen, evt. som en del af et samlet godkendt budget.

§ 12 stk. 2 i driftsaftalen mellem Københavns Kommune og Fonden De Åbne Rum

Kommunen: Brud på driftsaftalen

I Københavns Kommune understreger man, at 'Fonden De Åbne Rum' ikke har levet op til sin driftsaftale.

- Nej, lyder svaret fra Solvejg Schultz-Jakobsen, leder af Rådhussekretariatet og pressechef i Kultur- og Fritidsforvaltningen, da KøbenhavnLIV spørger, om 'Fonden De Åbne Rum' har overholdt reglerne i forbindelse med indkøbene hos byggefirmaet.

Den udlægning er bestyrelsesformand Knud Foldschack dog ikke enig i. Han mener, at fonden har fulgt alle krav. Faktisk er det hans opfattelse, at kommunen mener det samme. Knud Foldschack har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men vil kun svare på spørgsmål på skrift.

- Det er korrekt, at Byggefirmaet Logik og Co. har udført arbejde for Fonden De Åbne Rum på samlet set 474.000 kr. Dette omfatter ikke alene ombygning af 2. sal, men også mange mindre opgaver. Og beløbet indeholder også udgifter til materialer i forbindelse med arbejdet, skriver han og fortsætter:

- Det fremgår ikke af den indskærpelse fra kommunen, at kommunen skulle mene, at vi ikke har overholdt det. Det fremgår blot at det er blevet indskærpet, at vi skal være opmærksom på overholdelse af driftsaftalen § 12 stk. 2.

Annonce

Uenig med kommunen

Men Knud Foldschacks påstand om, at Københavns Kommune mener, at fonden har fulgt reglerne, passer ikke, siger Solvejg Schultz-Jakobsen.

- Paragraffen betyder, at i det tilfælde, at der skal indkøbes varer eller tjenesteydelser for over 50.000 kroner, skal der indhentes mindst tre tilbud. Dette gælder, uanset om varer og tjenesteydelserne betales på forhånd, på baggrund af et tilbud eller bagudrettet, skriver hun og undsiger samtidig en anden af Knud Foldschacks påstande.

Knud Foldschack mener nemlig, at 'Fonden De Åbne Rum' ikke behøvede at indhente tre tilbud, da aftalen med Logik & Co. blev indgået, fordi der 'ikke er udført enkeltopgaver på over 50.000 kroner,' skriver han.

Reglerne er lavet for at sikre, at de offentlige midler bliver forvaltet bedst muligt.

Peter Breum, advokat med speciale i fondsret og forvaltningsret

KøbenhavnLIV har efterfølgende spurgt, hvordan den påstand stemmer overens med, at det af regnskabet fremgår, at flere af betalingerne til Logik & Co. er på over 50.000 kroner.

Blandt andet blev der 31. december 2019 betalt 72.216 kroner til byggefirmaet. 7. november 2019 er der betalt 108.000 kroner og 13. september 2019 er der betalt 187.500 kroner. Det har Knud Foldschack ikke svaret på.

Men Solvejg Schultz-Jakobsen understreger, at man ikke kan dele kontraktsummen på 474.000 kroner op i enkeltopgaver, sådan som Knud Foldschack ellers forsøger.

- Nej (det kan man ikke, red.). Men Kultur- og Fritidsforvaltningen kan konstatere, at Fonden De Åbne Rum har oplyst, at de forstår punktet i aftalen anderledes. Derfor har forvaltningen indskærpet over for fonden, at pligten til at indhente tilbud jf. tilskudsaftalens punkt 12.2 skal overholdes, skriver hun.

Annonce

Skal forhindre vennetjenester

Ifølge Rasmus Kristian Feldthusen, professor i fondsret, er reglerne om, at man skal indhente flere tilbud helt afgørende.

- Man er i en fond forpligtet til at varetage, hvad der er i fondens økonomiske interesse. Det vil sige at sikre at de aftaler, man indgår, er på markedsmæssige vilkår i forhold til kvalitet og pris. Det er et krav, siger han.

Peter Breum, advokat med speciale i fondsret og forvaltningsret, uddyber:

- Reglerne er lavet for at sikre, at de offentlige midler bliver forvaltet bedst muligt. Det betyder, at når man skal finde et tilbud, skal det være det bedst opnåelige. Det er både i forhold til prisen, men også i forhold til kvaliteten, siger han.

Kilde: Intern Revision Københavns Kommune

Peter Breum påpeger også, at man skal indhente mindst tre tilbud for at sikre, at man ikke bare bruger offentlige midler til at købe varer og tjenesteydelser hos sine venner.

- Ved at indhente flere tilbud skal dem, der byder ind, forholde sig til, at det er en konkurrencesituation. Hvis man derimod bare går hen til sin gode ven og spørger, om de vil lave arbejdet for én, så er der en risiko for, at prisen bliver dyrere, fordi de selv kan fastsætte prisen uden konkurrence, siger han.

Annonce

Intern revision: De handler med sig selv

Men Knud Foldschack og 'Fonden De Åbne Rum' har ikke alene brudt reglerne ved ikke at indhente tre tilbud, da de købte opgaver hos byggefirmaet Logik & Co. Aftalen kan også være et brud på reglerne om inhabilitet. Sådan lyder det fra flere eksperter.

Udover at være bestyrelsesformand i 'Fonden De Åbne Rum' er Knud Foldschack nemlig også bestyrelsesmedlem i Logik & Co. Og Knud Foldschack er ikke den eneste, der har haft en dobbeltrolle i sagen.

Personsammenfaldet øger risikoen for interessekonflikt, og at uvedkommende hensyn kan have påvirket økonomiske transaktioner mellem fondene og byggefirmaet

Intern revision i Københavns Kommune

Det konkluderer Københavns Kommunes interne revision i deres gennemgang af indkøbene på baggrund af en whistleblowerhenvendelse.

Også navnet Balder Johansen går igen i begge selskaber. Han er bestyrelsesmedlem i 'Fonden De Åbne Rum'. Men derudover er Balder Johansen også bestyrelsesmedlem og daglig leder af Logik og Co.

Annonce

Ekspert: Styrket mistanke

At man har personer, der både sidder hos dem, der bestiller et stykke arbejde, og at de samme personer også sidder hos det firma, der får ordren, kan være et problem, konkluderer Københavns Kommune:

- Personsammenfaldet øger risikoen for interessekonflikt, og at uvedkommende hensyn kan have påvirket økonomiske transaktioner mellem fondene og byggefirmaet Logik & Co., skriver kommunens interne revision i sin gennemgang af sagen.

Samme vurdering kommer fra advokat Peter Breum. Han tilføjer desuden:

- Når man sidder som bestyrelsesmedlem hos dem, der bestiller arbejdet - men også hos dem, der leverer det, er der en risiko for, at andre interesser kan spille ind, når man skal vælge, hvem der skal have ordren. Og hvis man så ikke har indhentet de tre tilbud, så bliver mistanken styrket yderligere, siger han.

Bestyrelsen er på ingen måde af den opfattelse, at der har været tale om inhabilitet

Knud Foldschack, bestyrelsesformand i Fonden De Åbne Rum

Ifølge Rasmus Kristian Feldthusen, professor i fondsret på Københavns Universitet, er reglerne helt klare, når man handler med et selskab, hvor man også selv sidder.

- Fondsbestyrelsesmedlemmer må ikke deltage i forhandlinger eller beslutninger, hvori de er inhabile, men skal i stedet gå uden for døren. De må gerne komme med nogle faktuelle informationer, der kan belyse punktet, inden det behandles, men derefter er det ud af døren, og den skal lukkes. Og det skal også fremgå af protokollen, at det er foregået sådan, siger han.

Foldschack: Alt er fint

KøbenhavnLIV har spurgt Knud Foldschack, om han og Balder Johansen var gået uden for døren, da aftalen blev indgået.

Det har Knud Foldschack ikke svaret på. I stedet skriver han overordnet, at bestyrelsen mener, at de har levet op til reglerne.

- Bestyrelsen er på ingen måde af den opfattelse, at der har været tale om inhabilitet eller beslutningsprocesser i øvrigt truffet i strid med gældende regler eller dispositioner, som ikke er godkendt af Københavns Kommune, skriver han og peger videre på, at 'Fonden De Åbne Rum' ved at benytte Logik & Co.- der har et mål om 'at drive kollektivt ledet og bæredygtig virksomhed' - opfylder fondens formål om at 'styrke tryghed, bæredygtighed og social ansvarlighed':

- Når fondene vælger Byggefirmaet Logik og Co. til at udføre de løbende opgaver, der måtte opstå på vegne af fondene, så skyldes det, at man direkte ved at vælge Byggefirmaet Logik og Co. opfylder fondenes formål, skriver Knud Foldschack.

Ekspert: Reglerne gælder alle

Men ifølge professor Rasmus Kristian Feldthusen holder det argument ikke. Reglerne om inhabilitet gælder, hvad end fondens formål er.

- Reglerne i forhold til fremgangsmåden ved inhabilitet er så firkantede, at man kan slå sig på dem. Hvilket formål en fond måtte følge, er irrelevant i forhold til de overordnede spilleregler. Og spillereglerne er lige så stramme som for aktie- og anpartsselskaber – og i nogle tilfælde endnu mere stramme, fordi der ikke er aktionærer til at stille de kritiske spørgsmål. Så når man sidder i en fondsbestyrelse, er man forpligtet til at leve op til reglerne vedrørende blandt andet inhabilitet, siger han.

Reglerne i forhold til fremgangsmåden ved inhabilitet er så firkantede, at man kan slå sig på dem

Rasmus Kristian Feldthusen, professor i fondsret

Peter Breum, advokat med speciale i fondsret og forvaltningsret, er enig.

- Det bliver også meget let en lukket klub, hvor man støtter de her socialøkonomiske projekter, som er født af den samme ånd som en selv. Det kan være fint, men så holder man også nogle ude. Det bliver lukket land og svært for en privat entreprenør at komme ind på området, fordi man giver arbejdet til sine venner. Og det er et problem, siger han.

Solvejg Schultz-Jakobsen fra Københavns Kommune oplyser, at kommunen ikke tager let på, at 'Fonden De Åbne Rum' har brudt reglerne.

- Afvigelsen fra kravet betragtes som misligholdelse af aftalen og kan evt. i gentagelsestilfælde medføre ophævelse af aftale, skriver hun.

Sådan gjorde vi

KøbenhavnLIV har stillet Knud Foldschack en række spørgsmål om, hvordan aftalen mellem Fonden De Åbne Rum og Logik & Co. blev indgået.

Vi har blandt andet spurgt, hvad de har gjort for at leve op til reglerne om inhabilitet.

Knud Foldschack svarede efterfølgende, at de for at 'sikre en fyldestgørende besvarelse på din henvendelse og at din henvendelse, for at sikre dette, bliver forelagt bestyrelserne' - skulle han bruge nogle dage på at svare.

I den efterfølgende besvarelse af spørgsmålene havde Knud Foldschack dog ikke svaret på en lang række af spørgsmålene omkring den mulige inhabilitet.

Vi gensendte derfor spørgsmålene. Men efter flere dages betænkningstid ønskede han stadig ikke at afklare, hvorvidt de var gået uden for døren, da aftalen med Logik & Co. blev indgået.

Balder Johansen er også blevet forelagt vores spørgsmål, men han har ikke ønsket at kommentere dem.


Annonce
Byliv

Jan kæmper for sin drøm: Aflyste julefrokoster koster ham kvart million

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Trafik

Læsere undrer sig: Hvorfor koncentreres handicapparkering på ét sted?

corona-belønning

Se, hvem der får 5.600 kroner i bonus: Kommunen belønner udvalgte medarbejdere for deres corona-indsats

Musikfest

Efter to års tørke: Kæmpe koncert vender tilbage i Valbyparken

Byliv

Sydhavnens julestjerne er et symbol på fællesskab: - Jeg tror der er solgt 1.000 på en lille uge

Stort smitteudbrud efter julefrokost med gymnasieelever: 38 bekræftet smittet med omikron-variant

Kaos

Bilister i Sydhavnen må lede i timevis: Hvorfor er der ikke parkeringspladser til alle med en p-licens?

Mangel på sygeplejersker For abonnenter

Her er prisen for at stoppe sygeplejerske-flugten

Sydhavnen

Søndagens coronatal: Efter syv dage med over 4000 nye coronatilfælde falder smittetallet

Historie

Sydhavnens historie: Her er fortællingen om P. Knudsens Gade

Dall: Nu kulminerer måneders dårligdomme for Mette Frederiksen

Glæde

Eleverne blev overrasket midt i undervisningen med stor pengepræmie - og så brød jublen ud!

Byudvikling

Store forandringer på vej ved Sjællandsbroen: Grønt lys for boligbyggeri

Sydhavnen

Byens Bedste LIV anbefaler: Det skal du opleve i weekenden

Annonce