Annonce
Sydhavnen For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Sydhavnen

Røde tal forsvandt: Maler-virksomhed i København SV er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Bugge og Partner ApS i København SV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -43.466 til 101.342 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 622.385 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,4 millioner i det foregående regnskabsår til 613.160 - et fald på -56 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København SV-firmaet fra 675.381 til 754.417. Virksomheden ledes af direktør Dan Bjørn Jensen. I første omgang er det DAN BJØRN JENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dan Bjørn Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Bugge og Partner ApS anbragt i branchen "Malerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive malervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Cafe Fremforalt ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårCafe Fremforalt ApS, der er en virksomhed i København SV, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 32.753 til 213.756 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 743.209 kroner til 896.398 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København SV-virksomheden fra 156.708 til 323.355. Firmaet ledes af direktør Dan Bjørn Jensen. I første omgang er det DAN BJØRN JENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dan Bjørn Jensen, der er den dominerende ejer. Cafe Fremforalt ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve cafe og værtshus samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København SV får underskudDet seneste år er endt med underskud i København SV-virksomheden EnergeticX Copenhagen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -36.742 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -36.742 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ibrahim Mansaray. Virksomhedens reelle ejere er Ibrahim Mansaray og Abdou James Goddard. I Erhvervsstyrelsens register er EnergeticX Copenhagen ApS anbragt i branchen "Andre sportsaktiviteter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor undervisning af personlig sport aktiviteter samt anden beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn
Overskuddet stiger: Virksomhed i København SV fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i DITTES BUTIK ApS, der er en virksomhed i København SV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 537.675 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 534.219 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 898.163 kroner efter skat, faldt formuen i DITTES BUTIK ApS fra 3,2 millioner til 3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ditte Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Ditte Hansen. DITTES BUTIK ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion og udførelse af teater-arrangementerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København SVKøbenhavn SV-virksomheden DLS ApS 2 fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -40.182 til -118.805 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -5000 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -38.365 kroner til -118.646 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -45.181 til -123.987 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Morten Rix-Møller. Virksomhedens reelle ejere er Morten Rix-Møller. DLS ApS 2 har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Turistkørsel og anden landpassagertransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at foretage turistkørsel og anden landpassagertransport samt anden beslægtet virksomhed hertilKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Holm Cider ApSKøbenhavn SV-virksomheden Holm Cider ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -44.452 til -23.447 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 208.082 kroner til 269.042 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -259.725 til -283.770 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Simon Holm. I første omgang er det S.Holm Holding ApS og Rasmus Holm Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rasmus Holm, Simon Holm og Emilie Kjelds, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Holm Cider ApS anbragt i branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er køb og salg, herunder import, af øl, vin og spiritus og anden dermed beslægtet virksomhed i ind- og udlandKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i København SVKøbenhavn SV-virksomheden NAIL REPUBLIC ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -2751 til -7 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var på 108.565 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 64.587 til 64.580 kroner . Firmaet ledes af direktør Karina Jazmin Gil Martinez. Virksomhedens reelle ejere er Karina Jazmin Gil Martinez. I Erhvervsstyrelsens register er NAIL REPUBLIC ApS anbragt i branchen "Skønheds- og hudpleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive skønhedssalon, samt al virksomhed som efter det centrale ledelsesorgans skøn er beslægtet hermed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København SV-virksomheden Fiberby ApSFiberby ApS, der er en virksomhed i København SV, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,9 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 24 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 18,2 millioner kroner til 19,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København SV-virksomheden fra 8,1 millioner til 8,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Jakob Frederiksen. I første omgang er det FIBERBY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Frederiksen, Claus August Nielsen og Preben Wendeh Conrad, der er de dominerende ejere. Fiberby ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fastnetbaseret telekommunikation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med etablering af bredbåndsnet og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i København SV tjente flere penge i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i MA Management ApS, der er en virksomhed i København SV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 221.452 til 806.663 kroner før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København SV-virksomheden fra 212.733 til 841.930. Virksomheden ledes af direktør Mohammed Azmatallah Amjad. Virksomhedens reelle ejere er Mohammed Azmatallah Amjad. MA Management ApS hører hjemme i branchen "Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Finansvirksomhed i København SV ryger fra overskud til underskudOverskuddet i DRAGON INVEST ApS, der er et firma i København SV, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 4254 til -21.141 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 54.040 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5000 kroner til 7500 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 104.505 til 88.015 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Søndberg Clausen. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Søndberg Clausen. I Erhvervsstyrelsens register er DRAGON INVEST ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at være investeringsselskab samt at udføre rådgivningsmæssige ydelser
Vending: Waterfun.com ApS i København SV er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Waterfun.com ApS i København SV. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -3468 til 30.410 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1898 kroner året før til 30.972 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København SV-firmaet fra 80.545 til 104.773. Virksomheden ledes af direktør Johnny Rosenby. Virksomhedens reelle ejere er Johnny Rosenby. I Erhvervsstyrelsens register er Waterfun.com ApS anbragt i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud i ejendomsvirksomhed i København SVDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København SV-virksomheden Ejendomsselskabet Ellegårdvej 23A ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,5 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 1,8 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Allan Holst Jensen og Morten Gjerløv Hansen. Virksomheden ejes af TDC Holding A/S. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Ellegårdvej 23A ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering i og udvikling og drift af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Sydhavnens virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Arbejdsliv

Katrine fik nok af præstejob og åbner nu kreativ hule med Mette: - Brug kræfter på det, der gør dig glad

Annonce

Simon Spies misbrugte teenagepiger på stribe og har alligevel en plads i Helsingør opkaldt efter sig: - Han var et umanerligt dumt svin

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Guide til gratis feriesjov

Alle har brug for en sjov sommerferie: Her er din guide til gratis aktiviteter for børn

Skal Vanløse have en trold?

Skal trolden Ivan flytte fra Sydhavnen til Vanløse?

TRAFIK

Gavebod til københavnske cyklister: Her vil overborgmester lave ensrettede cykelstier og flere fartbump

Byliv

Nina passer 12.000 roser: - Det er en lykkepille - jeg har aldrig været gladere

Overblik: Flere dræbte og sårede efter skyderi i Field's - politiet vil ikke udelukke terror

Dømt

Taxachauffør voldtog kvindelig passager: Udvist for bestandigt

Parkering

Bilister mister 5.000 P-pladser i København: - Det er total forrykt

Byliv

Anker blev lovet tilbage i midten af juni, men er stadig pist væk: Her er det seneste nye

Coronaen strammer grebet om Europa, mens vi valfarter på sommerferie: Se her, hvor galt det står til på dit rejsemål

Se kortet

Skræmmende kort: Så mange knivstikkerier har der været i København denne sommer

Stigende boligpriser i starten af året varer ikke ved, siger cheføkonom: Nogle vil opleve, at de ikke kan låne så meget, som de troede

Se dig for

Udgør både magien - men også en potentiel fare: Her er guiden, der gør dig til en god Tour de France-tilskuer

bolig For abonnenter

Sorte skyer over boligmarkedet: Så meget forventer eksperter, at priserne falder i København

succes

Jamila og Khadija skriver historie med Sydhavnen i ryggen: Nu venter stort skridt for South Harbour Café

Annonce